سـامانه شفافــ‌سازی

سد شهید بروجردی


  تاریخ شروع
1391/01/01
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
8,663 ریال
  پیشرفت پروژه ( 10%)
 

کارهای انجام شده تابهمن1395:

سدخاکی سنگریزه ای باهسته رسی باارتفاع 62 متروطول تاج 582 متربا حجم مخزن 15 مبلبون متر مکعب جهت تامین آب شرب وصنعت با پیشرفت فیزیکی کل 10%- تجهیز کارگاه انجام شده است-جاده دسترسی وخاکبرداری سرریز وخاکبرداری محل احداث سد- خاکبرداری70 درصد کالورت

 

فعالیتهای انجام شده سه ماهه اخیر:

با توجه به وضعیت اعتباری متوقف میباشد